පුවත්

 • පොදු ටයි යී ගාඩ්රේල් ජාලයේ වර්ග මොනවාද?

  1. රාමු ආරක්‍ෂක දැල රාමු ආරක්‍ෂණ දැල “රාමු වර්ගය ප්‍රති-කඳු නැගීමේ වෙල්ඩින් ෂීට් දැල”, “රාමු හුදකලා ජාලකය” සහ වෙනත් ය. එය ඉතා නම්‍යශීලී නිෂ්පාදන එකලස් කිරීමකි, රාමු ආරක්ෂක වැට දැල් බහුලව භාවිතා වේ, සාමාන්‍ය ආරක්ෂක වළල්ලට වඩා ජනප්‍රියයි, ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • කම්බි ආරක්ෂණ දැලෙහි යෙදුම් විෂය පථය

  කටු කම්බි, කම්බි වැට දැල, කම්බි හුදකලා දැල, කම්බි වැට දැල ලෙසද හැඳින්වේ. ආරක්ෂිත, ලස්සන, පාරිසරික ආරක්ෂණ, නව ආකාරයේ වැටක දැලක ප්‍රායෝගික කට්ටලයකි. වයර් දැල් ද්‍රව්‍ය උසස් තත්ත්වයේ කාබන් වානේ වයර් සමඟ වෑල්ඩින් කර ඇත, මතුපිට ප්‍රතිකාර අනුව වර්ගීකරණය: කළු වයර් ආරක්ෂණ ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන ප්‍රවණතාවයේ කටු කම්බි

  දැන් ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය වේගයෙන් වර්ධනය වී තිබේ. සමහර විශාල ගොඩනැඟිලි සංවර්ධකයින් උස් ගොඩනැගිලි, වැඩමුළු සහ වෙනත් තැන්වල නව ගොඩනැගිලි ශිල්පීය ක්‍රම භාවිතා කරයි. අතින් බන්ධනය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා ඉදිකිරීම් දැල්, කටු කම්බි සහ වෙනත් දැල් භාවිතා කිරීම ඉදිකිරීම් වල බහුලව භාවිතා වේ ...
  වැඩිදුර කියවන්න